Nabídka služeb:

Čím se zabývám:

 • individuální, párovou či rodinnou terapií
 • poradenstvím v oblasti komunikace mezi lidmi (mezi partnery, manželi, v rodině, v zaměstnání apod.)
 • poradenskou pomocí při zvládání a řešení těžkých životních situací
 • krizovou intervencí
 • relaxačními technikami a prevencí stresu

 

Co Vám mohu nabídnout:

 

 • individuální konzultace
 • konzultace pro páry
 • konzultace pro rodiny
 • práce s dospělými i dětmi
 • krátké objednací termíny
 • konzultace i v odpoledních a podvečerních hodinách či v sobotu
 • konzultace v příjemném domácím prostředí
 • nácvik různých druhů relaxace
 • vzdělávací kurzy (příprava na SŠ, na VŠ)
 • kondiční jízdy - NOVÉ

 

Metody a přístupy:

 • aktivní naslouchání
 • řízený rozhovor
 • systemická terapie
 • na řešení orientovaný přístup
 • narativní terapie
 • gestalt terapie
 • autogenní trénink, relaxační tréninka podle Jacobsona, relaxace zaměřená na dech, senzorický relaxační trénink